Трематоди метили и разтворители

Обяснението, което съм намерила за два от тези метила е в наличието на разтворители в телата ни. При над 500 случая на рак, които съм наблюдавала, в 100% е имало асоциация на изопропилов алкохол с репродуциране на стадии на чревен метил в различни органи и ракови образувания в тези органи.

 

При над 100 случая на ХИВ инфекция, аз наблюдавах в 100% наличие на бензол и репродуциране на различни стадии на чревен метил в тимуса.

 

Наличието на метилов алкохол и репродукция на стадии на панкреатичен метил в задстомашната жлеза наблюдавах при 100% от случаите на диабет.

 

При над 10 случая на болестта на Алцхаймер наблюдавах в 100% наличие на ксилол и толуол и репродуциране на стадии на чревен метил в мозъка.

 

Още много работа трябва да се извърши, за да се изяснят взаимоотношенията между репродуцирането на метилите, наличието на разтворител и избрания от метила орган. Изглежда, че всичко това става възможно поради наличието на разтворител. Нашата интелигентност е тази, която трябва да намери начин да се спасим.

 

Струва ми се, че спешният съвет трябва да бъде - спиране на използването на тези разтворители. Откриването кои храни и продукти са замърсени с тях е първата стъпка. Наложително е да изследвате всичко, което използвате и ядете за замърсяване с тези разтворители. Това не е трудна задача за Синхрометъра. Идеалното е всички да съберем резултатите си и да увеличим знанията, които аз съм натрупала досега.

 

Според моите наблюдения, когато се отстранят големите източници на разтворители, замърсяването в тялото спада до нула. С други думи, малките количества, които вдишваме тук-там не се натрупват дотолкова, че да причинят сериозно увреждане. Трябва да ги ядем, пием или абсорбираме ежедневно, за да ни навредят! Тогава откъде могат да дойдат те?

 

Аз съм изготвила списъци на източниците на бензол и пропилов алкохол. Източниците на дървесен спирт не са така добре известни, но включват купешки напитки, студени зърнени закуски, изкуствени тюдсладители, витамини и лекарства. Източниците на останалите разтворители са още по-слабо изучени. Очертава се обаче един шаблон - храни и продукти, които изискват стерилизация на бутилките или машините, с които се пълнят бутилките, са замърсени с пропилов или метилов алкохол. Храните и продуктите, които съдържат арома-тизатори и масла са замърсени с бензол. Нека потребителят (вие) бъде нащрек! Изследвайте козметиката си, ако е възможно. Ако не е, не купувайте козметика.

 

Има още много други метили и много други болести. Има ли други трио метил/разтворител/болест? Дали трематодната болест съществува отдавна или е нов феномен? Със сигурност ракът и пропиловият алкохол съществуват от 100 години. Диабетът е стара болест и също така отдавна се използва дървесният спирт. Но ХИВ, СПИН и Алцхаймер са нови болести. Налага ли се заключението, че бензолът, ксилолът и толуолът са се използвали много по-малко в миналото?

 

Трематодната болест може да се изкорени много просто - чрез мониториране на разтворителите в храните, фуражите и продуктите. Надявам се, че това ще стане. От интерес за потребителя е обаче да има свой независим начин за монито-рирането им. Освен електронният начин, описан в този сайт, може би ще се създадат и химически начини. Представете си малка тест лентичка като плоска клечка за зъби, която си променя цвета при контакт с пропилов алкохол. Носите си една пачка в джоба и никога няма да получите интоксикация, без да се усетите, но това е вероятност в бъдеще време.

Коментари