NEOClarк и NEORife работят

В началото на видеото виждате няколко протозои, които се струпват в различни посоки на случаен принцип. Когато NEOClark или NEORife е включен, протозоите постепенно излизат към лявата страна на екрана, в страни от положителния сигнал. Следват три отделни обездвижени и погълнати протозои, които в крайна сметка ще експлодират благодарение на „зeпинг". Въпреки че тези протозои не са паразитни, те имат близка родствена връзка с други организми, които са паразити.