Внимание

Внимание! Предлаганите в този сайт ел. устройства са експериментални и тъй като не са регистрирани като медицински не претендираме за каквито и да било лечебни качества.

НЕОКларк и НЕОРайф са напълно безопасни електронни устройства, захранвани с напрежение от 5 до 9 V и изходен ток от 0,05 до 2 mA (за сравнение опасните стойности на тока са над 20 mA). Уредите се предлагат с 2 години пълна гаранция, гарантираща че устройството покрива изцяло зададените от производителя изходни параметри.

Уредите са полезни като допълнително средство и целят основно изследване възможността за постигане на облекчение, стимулиране и подобряване общото състояние на организма. При получаване на достатъчно добри резултати от този изследователски проект в дългосрочен план е възможно да бъдат направени опити за регистрацията им като медицински устройства. НЕОКларк и НЕОРайф са сходни като технически параметри с използваните от д-р Хулда Кларк “Зепер“ и „Честотен генератор“. Повече информация за дейността и резултатитe на д-р Кларк може да прочетете в книгите и: "Лечение на всички болести“ и „Лечението на всички видове рак“.