Психотронни оръжия за използване срещу масите

психотронни оръжияДнес хората играят в една необявена война на съзнанието, за която поради липса на информация, мнозина и не подозират. Някои страни вече доста са напреднали в разработването на методи за оказване на влияние върху ума и нервната система на хората с технически средства – за съжаление, само за да ги манипулират за свои собствени цели.

Сред  технологиите, използвани за това са  късите и ултракъсите и свръхултракъсите вълни, с които се осъществява   телевизионното и радиоразпръскване, мобилни комуникации, както и инфразвуковите вълни и новите  разработки, отчасти базирани на опита и прозренията на изследователя Никола Тесла, например HAARP – проекта в Аляска, за който ще стане дума.

(Бел.ред. Става ли ви ясно защо от догодина се преминава на нов телевизионен формат – с още по-къси вълни?)

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Programm)  се превежда като генериране на висока честота от програма за изучаване на Aурора. Под Aurora се разбират явления като полярните сияния.

Ядрото на тази инсталация е т.нар. йоносферен  рефлектор, който използвайки радио вълни, излъчвайки в йоносферата  огромни пакети от енергия.

Без да се навлиза в технически подробности, трябва да се спомене, че военните се надяват да използват това устройство за шпионаж. След възбуждане на йоносферата, енергията се излъчва обратно – под формата на инфразвукови вълни. Честотата на тези вълни варира от 0,001 Hz до 40 KHz.

В Техническо и научно отношение всичко това изглежда напълно неутрално, а възможното въздействие на тези честоти върху човешкото съзнание се опитва да се запази в тайна.

Официално интереса към получените инфразвукови вълни се обяснява с това, че с тях  могат да се сканира повърхността на земята за търсене на минерални залежи, като се спестяване скъпото  оборудване за направата на тунели и т.н.

В допълнение, те могат да  определят местоположението на подводници. При това се  мълчи за ефекта, който посочват противниците на проекта HAARP: инфразвуковите вълни влияят върху вибрациите, излъчвани от човешкия мозък, и могат да изкарат човешкия ум от равновесие.

Честотните вълни на човешкия мозък са в диапазона от 0 до 30 Hz, т.е. в обхвата на инфразвуковите вълни.

Сега е ясно  как да се модулират инфразвукови вълни, за да достигне до предварително определено и изчислено въздействие върху човешката психика. Например, като се действа от разстояние, може в  която и да е точка на света да се предизвика в  хората страх, депресия, еуфория, или нарушения на паметта и неспособност да се концентрират.

Що се отнася до проекта HAARP, доста е вероятно, че това не са просто нежелани странични ефекти, а съвсем съзнателно използване на устройството  като средство за контрол на населението на Земята.

Подозренията на световната общност върху това, че инфразвукови вълни са били използвани в продължение на десетилетия, за да повлияят на голям брой хора по цели континенти, стават все по-обосновани. Очевидно е, че чрез НAARP такива ефекти може да бъдат още по-целенасочени и ефективни.

Какво може да се открие по темата в научната литература?

И така – вие  мислите, че мисълта, която току-що ви е  озарила е ваша, нали?

Както вече споменахме, психотронни експерименти с нищо неподозиращи хора се правят тайно от доста  време.

Психотронни оръжия могат да бъдат електрошок и ултразвук, които се използват за унищожаване на паметта и може да имат летален ефект. Излагането на инфразвук с ниска интензивност (с честоти под 16 Hz, обикновено неуловими за ухото)  причиняват в доброволци   гадене, шум в ушите, замъглено зрение и ирационална паника.

Звук със средна интензивност  разстройва  храносмилателните органи и мозъка, създавайки парализа, слабост, а понякога и слепота. Мощен инфразвук може да повреди или дори напълно да спре сърцето.

Психотронно оръжие може да бъде и елементарно устройство (домашна изработка), като микровълнова печка, с насочено излъчване през стените, където е жертвата на експеримента.

източник: 30dumi.eu

Коментари