Странната тайна истина

Странната Тайна Истина - Следвайте целите си с добри намерения. Само тогава ще бъдат чисти душите ви. Всичко се постига с много труд, учене и лична мотивация.