Най-лошият паразит

Fasciolopsis buskii е метилът (плосък червей), който намирам при всеки случай на рак, ХИВ инфекция, Алцхаймер, Болест на Крон, Сарком на Капоши, ендометриоза и при много хора, нямащи тези заболявания. Неговият жизнен цикъл включва шест отделни стадия:

 

Стадии

Нормален жизнен цикъл

1  Яйце                 

Изхвърля се чрез екскрементите върху почвата, откъдето дъждовете го отмиват и попада в езерата

2 Мирацидия     

Излюпва се от яйцето. Плува с помощта на реснички и трябва да намери до 1-2 часа междинен гостоприемник - охлюв. В противен случай ще загуби инвазивната си  сила.

паразит

 

Обърнете внимание, че този метил живее в червата на човека само в стадия на възрастния индивид, а всички останали стадии прекарва във вторичния си гостоприемник - охлюва. Но ако във Вашето тяло има разтворители, той може да премине и предходните пет стадия вътре във Вас

 

Ако разтворителят е пропилов алкохол, чревният метил ще използва друг орган като вторичен гостоприемник и този орган е предразположен към рак Ако разтворителят е бензол, метилът използва като вторичен гостоприемник тимуса, и се развнива предразположение към СПИН Дървесният спирт подтиква панкреатичния метил да използва панкреаса като вторичен гостоприемник. Това води до нарушена функция па панкреаса, която наричаме диабет. Моите наблюдения показват, че ако разтворителите са ксилол или толуол, който и да е от четирите метила може да използва мозъка като вторичен гостоприемник Ако разтворителите са метил етил кетон (МЕК) или метил бутил кетон (МБК), вторичен гостоприемник става матката и резултатът е ендометриоза.

 

Това е нов вид паразитизъм, основаващ се на замърсяването Аз наричам болестите, причинени от прекарване на метила и някой от стадиите му на развитие в несъответна локализация Трематодна болест, която дискутирам по-нататък.

 

Дали и тениите и кръглите червеи се влияят от разтворителите по подобен начин? Това е интересен и много важен въпрос.

Коментари