Трематодна болест

Трематодите (метилите) или наричани още плоски червеи, имат сложен жизнен цикъл с преминаване през много стадии. Овцете, говедата, свинете и хората са „естествени" гостопри-емници на възрастните индивиди, но другите стадии протичат във външната среда или във вторични гостоприемници. Когато метили (трематоди), намиращи се в други стадии на развитие освен стадия на възрастен индивид се развиват в нас, аз наричам това трематодна болест.

 

Наричам трематодна болест и развитието в нас на възрастен трематоден вид, който „нормално принадлежи" на друг гостоприемник. Даже когато човешки трематоден вид (метил) не се намира в „нормално" обитавания от него орган, а се е заселил в друг орган, това е също трематодна болест.

 

Четирите вида метили, участващи в това екстратеритори-ално навлизане са чревният метил, овчият чернодробен метил, панкреатичният метил и човешкият чернодробен метил.

 

Както се вижда от имената им, учените са изучили добре метилите и знаят добре кои животни са „нормални" гостоприемници и кой точно орган на животното е „нормалното" местообитание на съответния метил. Трематодна болест има, когато нещо от тези неща е погрешно.

 

Метилите нямат очи да виждат и крака да се придвижват. Как тогава намират точния орган в нашето тяло? Учените не могат да кажат това със сигурност. Много научни изследвания доказват, че чернодробният метил Fasciola, например, няма никакъв проблем да открие черния дроб и да се засели в него.

 

Ето няколко примера за това какво може да се случи, ако метилите не се придвижват по правилата:

 

♦    Възрастни индивиди (който и да е от четирите вида метили), попаднали в стената на матката причиняват спазми и кърве-не извън менструалния период. Ако възрастният индивид премине през стената и попадне в маточната кухина, той може да се придвижи по фалопиевите тръби и да достигне коремната кухина. При придвижването си той винаги носи със себе си малко от ендометриума и причинява ендометриоза.

 

♦    Ако възрастен индивид се развие в бъбреците, това може да доведе до лупус или Болест на Ходжкин.

 

♦    Ако възрастни индивиди завършат цикъласи на развитие в мозъка, човекът може да развие Болест на Алцхаймер или множествена склероза.

 

♦    Ако чревният метил (Fasciolopsis buskii) достигне зряла възраст в черния дроб, това може да доведе до различни (стотици) видове рак.

 

♦    Ако панкреатичният метил завърши цикъла си на развитие в панкреаса, това води до диабет. Това не е пример на метил, обитаващ неправилно място, но на репродуци-ране на негови стадии на неправилно място.

 

♦    Ако метилите се развият в тимуса, това води до снижаване на имунитета. Ако това е чревен метил, тук се освобождава HIV (Human Immunodeficiency Virus). Оттук вирусът може да достигне до половите органи.

 

♦    Четирите вида трематоди могат да инвазират мускулите, предизвиквайки дистрофии.

 

За колкото и различни да сме свикнали да мислим тези болести, за мен те са без съмнение една и съща болест - Трематодна болест.

 

 Като имаме предвид големината на метилите (възрастните са лесно видими), не е чудно, че увреждат бързо органите, в които са попаднали. Все пак човек е по-голям и организмът му се бори храбро да унищожи стадиите на метила и да блокира достъпа до тъканите си.

 

Само когато се намеси човешката интелигентност, обаче, метилите могат да бъдат победени. Интелигентният подход се състои в това, да открием кое е дало възможност на тези могъщи изчадия да се репродуцират в телата ни вместо в телата на вторичните си гостоприемници - охлюви и риби.

Коментари