Какво е зепинг?

Терминът „зепинг" е въведен от д-р Хулда Кларк. Под него разбираме избирателното поразяване на патогенните организми чрез електрически импулси.