Коензим Q10 (убиквинон, убихинон)

коензим Q10Думата убиквинон произлиза от английската дума ubiquitous (повсеместен), тъй като коензим Q10 е повсеместно разпространен в човешкия организъм. Той се среща във всички живи клетки в тялото, тъй като участва в структурата на редица клетъчни органели - вътрешните мембрани на митохондриите, ендоплазмения ретикулум, пероксизомите и лизозомите.

Действие на коензим Q10 в човешкото тяло KoQ10 участва в процеса на образуване на АТФ в тялото, енергийното гориво на организма. Действа като антиоксидант и забавя стареенето. Този му ефект и факта, че естествените нива на Q10 започват бавно да намаляват след 20 годишна възраст, правят Коензим Q10 една от най-ефективните съставки на козметичните продукти за кожа.

Притежава благоприятен ефект върху сърдечносъдовото здраве

Дефицит на коензим Q10

Дефицит на KoQ10 може да възникне в резултат на проблеми с образуването му в тялото. Недостиг на KoQ10, породен от неправилен хранителен режим, се среща рядко. Ниски нива на KoQ10 в кръвта са характерни при хора с сърдечна недостатъчност, кардиомиопатия, гингивит (възпаление на венците), болестно затлъстяване, хипертония, мускулна дистрофия, диабет, СПИН и при хора на хемодиализа.

Хора с фенилкетонурия също могат да страдат от дефицит на KoQ10 поради спазването на строг хранителен режим. По правило по-възрастните хора имат по-ниски нива на KoQ10. Тест за измерване на нивата на KoQ10 обикновено не се предлага от медицинските лаборатории.

В кои храни ще намерим убиквинон?

Малки количества на KoQ10 се откриват в рибата и месото. КоQ10 хранителните добавки най-често съдържат много по-восоки дози.

За какво се използва Q10?

Смята се, че консумацията на Q10 води до натрупването му в митохондриите на клетките и така поддържа постоянния синтез на АТФ, като снижава нивата на свободните радикали, преминаващи през клетъчните и митохондриалните мембрани.

 Доказани ползи:

 Увеличава/подобрява генерирането на енергия;
 подсилва сърцето; забавя стареенето - антиоксидант.

 Предположения и недоказани твърдения:

подпомага и стимулира загубата на мазнини;
подобрява функциите на имунната система;
увеличава аеробната издръжливост - спорна теория, за която няма крайно общо становище;
намалява кръвното налягане - в малки граници.

Повечето изследвания на хора със сърдечни заболявания са проведени с дневни дози 90-150 мг. Хората с рак, решени да вземат много по-големи количества, трябва първо да обсъдят това тяхно решение с лекар специалист. Съществуват няколко емблематични случая на подобрение на болни с рак в резултат от прием на големи количества КoQ10. Въпреки това са нужни още проучвания в тази насока, за да се потвърдят или отхвърлят тези предварителни наблюдения.

Най-голям конфликт на научни мнения има по предположението, че приемането на големи дози Q10 може да подобри енергийната ефективност при спортисти, увеличавайки аеробното производство на енергия. Някои изследвания поддържат теорията, други я отричат.

 Какви са възможните вредни/странични въздействия при приема му?

Q10 е добре проучено вещество. Смята се, че няма сериозни странични ефекти при приемането му в препоръчваните дози.

Докладвани са случаи на стомашни дразнения, болки в корема, гадене и главоболие.

Пациентите със застойна сърдечна недостатъчност, които редовно приемат КоQ10, не трябва да спират приема му преди да се консултират с лекар.

 Какви са оптималните дози?  

Консумацията на 50 до 100 мг Q10 дневно се приема за добре проучена и достатъчна, за да се наблюдават доказаните въздействия на витаминоподобния фактор.

При едно изследване на активни спортисти с дози от 120 мг за денонощие в продължение на 20 дни се наблюдават поражения върху мускулната тъкан, вероятно заради свръхокислението и голямото наличие на свободни радикали в мускулите вследствие на всекидневните високи натоварвания. 

Повечето лекари препоръчват КоQ10 да се приема по време на хранене, за да се подобри абсорбцията му.

Коментари