Тринадесет цитата от Оруел актуални и днес

Обновена в 15:07 на 30/09/2013 г.

Един от най-добрите антиутопични романи, писани някога, 1984 има огромно въздействие върху света. След публикуването си през 1949 г. много от понятията в книгата са влезли в модерния език. Big Brother, doublethink, thoughtcrime, Newspeak and Room 101 са част от света на Оруел. Нещо повече, в резултат на книгата, „Оруелски“ сега е термин, описващ официалната измама, тайното наблюдение и манипулирането на миналото от тоталитарна или авторитарна държава. Оруел се е надявал, че с написването на 1984 ще попречи на такава държава някога да се появи. Прочетете тези тринадесет цитата, за да решите сами за себе си.

„Ако искаш да запазиш нещо в тайна, трябва да го скриеш и от себе си.“

„Който контролира миналото контролира бъдещето. Който контролира настоящето контролира миналото. „

„Ако искате картина на бъдещето, представете си ботуш, който стъпва върху човешкото лице и остава там завинаги“

„Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.“

„Биг Брадър те наблюдава.“

„Двумисъл означава способността да се придържаш едновременно към две противоположни убеждения и да ги приемаш и двете.“

„Те няма да въстанат, докато не се осъзнаят, а не могат да се осъзнаят, преди да въстанат.“

„Изборът за човечеството е между свобода и щастие и за по-голямата част от човечеството, щастието е по-добре.“

„Партията се стреми към власт изключително заради самата себе си. Ние не се интересуваме от доброто на другите, ние сме заинтересовани единствено от властта, чистата власт.“

„Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.“

„Общоприето означава да не мислиш, да няма нужда да мислиш. Общоприетото е безсъзнание.“

„В края на краищата, как да знаем, че две и две правят четири? Или, че силата на гравитацията работи? Или, че миналото е непроменимо? Ако както миналото, и външния свят съществуват само в съзнанието, и ако самото съзнание може да бъде овладяно – тогава какво?“

Оруел

„Властта не е средство, тя е цел. Човек не установява диктатура с цел защита на революцията, той прави революция, за да се установи диктатура. Целта на преследването е преследването. Целта на мъчението е мъчение. Целта на властта е власт.“

източник: www.saprotiva.org

Коментари