Полипи на дебелото черво – кои са опасни?

полипиКакво представляват полипите на дебелото черво:

Полипът е доброкачесвено (неканцерогенно) образувание при лигавицата на червото. Размерът на полипа е от 2 мм до 5 см и повече в диаметър. Представлява обнормално натрупване на клетки в сферична форма с размер на грах на края на краче от нормални клетки, идващо от лигавицата.
Видът клетки, които формират полипа, варират. От съществено значение е при откриването на полипи да се определи техният потенциал за израждане в злокачествени формации.

Видове полипи:

Метапластични и аденоматозни полипи
По-често се наблюдава образуването на метапластични полипи, при които клетките се изменят от един нормален вид в друг. Тези полипи обикновено не нарастват много повече от 5 мм в диаметър и в повечето случаи при тях не се отчита риск да се превърнат в злокачествени образувания.

Тези полипи наподобяват аденоматозните, следващият по честота вид, при който се отчита потенциал за развитие в малигнено (злокачествено) образувание.

Около 50% от хората на 60-годишна възраст имат поне един аденоматозен полип с размер от 1 см в диаметър. При наследствената аденоматозна полипоза се наблюдава образуването на множество (стотици) аденоматозни полипи. Състоянието се определя като високорисково по отношение на развитие на рак на дебелото черво.

Други по-рядко срещани видове полипи
Ювенилни полипи: това са единични полипи, наричани хамартом. Срещат се при 1-2% от децата в късните юношески години. Обикновено състоянието не се свързва с риск за раково развитие, но се смята, че нараняването на полипа, както и мултиплицирането му (което се среща при около 1/3 от случаите) отчита 10% риск от рак на колона. В тези случаи се изисква редовно проследяване на състоянието след хирургичното отстраняване на полипа.

Полипи при синдром на Peutz-Jeghers, който се свързва с кожно-лигавична хиперпигментация и интестинална хамартоматозна полипоза. Обикновено се среща в млада възраст и носи нисък, но определен, риск от развитие на злокачествен процес. Около 5% от случаите изискват хирургично отстраняване. Числото полипи във всеки индивидуален случай е различно, от един-два до 20 и повече.

Тези полипи се образуват и в тънките черва, което затруднява откриването им и поставянето на диагноза. Причината е, че остават скрити от конвенционалните методи на изследване, които се използват за целта като ендоскопия. Тези полипи водят до обструкция/запушване на червата или оплаквания от коремна болка. Наличието им се установява с помощта на рентгеново изследване и въвеждане на бариум в червата. Лечението е оперативно.

Възпалителни псевдополипи: срещат се в някои случаи като улцерозен колит или болест на Крон. Те са напълно безопасни и не носят риск от рак на колона, но могат погрешно да се приемат за аденоматозни полипи.

Полипи при синдром на Кронкайт-Канада: рядко състояние, при което се наблюдават множествени полипи на колона, хиперпигментация и атрофия на ноктите. Синдромът не се предава по наследство. Среща се в зряла възраст или по-късно. Свързва се с малабсорбация и се третира с витамин Е.

Коментари