Маточни болки, ендометриоза

Мечтите на много жени са разбити от невъзможността им да имат деца. Честа причина за това е ендометриозата. Тя започва с болезнени спазми по време на месечния цикъл. Болките стават все по-тежки, докато се стигне дотам, че за да стане жената от леглото и да се пораздвижи из къщи, трябва да вземе болкоуспокоителни. Това се дължи на метили в маточната кухина! Големи чревни паразити в този така малък орган! Дали се придвижват до него по червата или се излюпват от попадналите там яйца?

 

Понякога това са овчи чернодробни метили. По веднъж прокарания път до матката могат да се придвижат много други паразити: Clonorchis, човешкият чернодробен метил и до ри Eurytrema, панкреатичният метил могат да навлязат в маточната стена. Защо са си избрали такова необичайно за тях място? Защото в матката има разтворители! Те представляват зелена светлина за метилите. Токсините обезоръжават вашите органи и ги лишават от защита към метилите в различни стадии на развитие, попаднали в органите чрез кръвта или лимфата. Престанете да консумирате храни, замърсени с разтворители. Разтворители има във всички зърнени закуски, които не са преминали термична обработка. Консумирайте ги само варени. Разтворители има и в бутилираната вода. Пийте чешмяна вода от крана в собствената си кухня. Не яжте 'хляб и хлебни произведения, както и продукти с ниско съдържание на холестерол от веригите магазини. Купувайте хляб и печива от кварталната ви хлебарница и стойте далеч от „ниско-холестероловите" храни. Има разтворители и в де-кофеинизираното кафе и всички праховидни смеси за приготвяне на напитки. От магазина можете да си купувате само прясно мляко. То не съдържа разтворители. Варете го. Хормоните, антибиотиците и замърсяванията, получени при миенето на вимето можете да понесете, но разтворителите - не. Напитките и праховидните смеси, продавани в магазините за здравословно хранене, не представляват изключение. Не използвайте праховидни смеси за отслабване или напъл-няване, нито хранителни и витаминни добавки. Всички те са замърсени. Някои разтворители (метилетилкетон и бутилетилкетон) се натрупват избирателно в матката. Това подготвя почвата за възникване на ендометриоза и проблеми със забременяването. Където вече има големи паразити, малките паразити не закъсняват да се присъединят. Всички те донасят със себе си своите бактерии и вируси. Gardnerella съм намирала особено често при случаите на ендометриоза, яйчнико-ви кисти и менструални проблеми. Очевидно е, че метилите се придвижват от маточната кухина към други кухинни органи, носейки със себе си парченца маточна лигавица. Може ли тогава кървенето в тези органи, появяващо се едновременно с менструалното, да бъде спряно?

 

Спира веднага след загиването на метилите.

 

Вашето тяло знае добре как да почисти след умирането на метилите и го прави превъзходно. През следващия си цикъл вече няма да изпитвате болки. Направете зепинг, за да уни щожите четирите най-чести метила, Gardnerella, други чести паразити и причинители на уроинфекции (Proteus, Salmonella, Campylobacter, Chlamydia, Trichomonas). За да избегнете повторното инфектиране, избягвайте разтворителите! Ако в тялото ви има разтворители, не е възможно те да не ви довлекат паразити. Ако в матката ви попаднат разтворители, паразитите само за един ден ще намерят пътя до нея.

 

Разтворителите могат да се излъчат и сами, но вие можете да подпомогнете този процес, като приемате витамини С и В2 (по 3 грама, респ. 300 грама дневно).

 

За да оздравите матката и тя да престане да привлича паразитите, е необходимо да я прочистите не само от разтворители, но и от други замърсители. Особено важно е премахването на метала от зъбите и освобождаването от токсини от външната среда, каквито са азбестът, арсеникът, фибростък-лото и формалдехидът. Златото и среброто се привличат особено много от матката. Не носете златни пръстени и каквито и да е метални бижута и, разбира се, отстранете всякакви метали от зъбите си. Никога не се опитвайте да забременеете преди да сте ликвидирали ендометриозата си.

 

Съветите, давани от акушер-гинеколозите, че болките при менструация ще изчезнат след първата ви бременност, са най-неразумното нещо. Истина е, че бременността променя вашия метаболизъм и без месечния си цикъл не изпитвате болки. Твърде голям е рискът обаче за едно бебе да расте в опаразитена и замърсена матка. Страхът от раждането на увредено дете е разумен страх. Внимавайте да не забременеете, докато унищожавате паразитите и преди да отстраните живака от зъбите си.

 

Оздравяването започва, когато са отстранени всички паразити и замърсители.

 

Джоан Биро, на 22 години, имаше тежки спазматични болки по време на месечния си цикъл и й бе поставена диагноза „Ендометриоза". Ние открихме, че тя има в матката си чревни метили в стадий церкария, а също и зрели индивиди. Освен това имаше замърсяване на матката, главния и малкия мозък с ксилол (разтворител). Започна й се бил-кова противопаразитна програма, а по-късно се включи и бъбречно прочистване. Следващият й месечен цикъл бе неболезнен. Проверката показа, че вече няма метили, но  имаше замърсяване на имунната система с талий. След това пристъпи към прочистване на зъбите.

 

Дениз Лейва, на 22 години, вземаше хапчета срещу забременяване, за да контролира разрастването на ендометриал-ната тъкан. Тя вече бе претърпяла лазерна хирургична интервенция. Нашето изследване показа, че в матката й има натрупвания на хексанедион и метил бутил кетон, благоприятстващи живота на намиращите се там чревен метил и яйцата му. Освен този паразит в матката й имаше и овчи чернодробен метил и човешки чернодробен метил в раз-лични стадии на развитие! Посъветвахме я да престане да консумира термично необработени зърнени закуски и бутилирани напитки и да пристъпи веднага към унищожаване на паразитите. Тя го направи и паразитите не се появиха повече.

 

Анита Пиърс, на 32 години, бе претърпяла многобройни операции за ендометриозата си. Освен това страдаше от Синдром на хроничната умора и имаше няколко алергии. Тя имаше у дома си два красиви пудела. Не можеше да се раздели с тях и ги постави на противопаразитна програма. Тя имаше в матката си чревни метили, стадии на тения, ас-кариди и други метили. Отстрани метала от зъбите си и детоксикира дома си. Тялото й гъмжеше от Nocardia и EBV (Епщайн Бар вирус). Осем месеца по-късно тя не бе по-добре въпреки неколкократното унищожаване на паразитите и техните бактерии с NEORife и огромните й усилия. Тя не можа да реши проблема с реинфекти-рането си от кучетата.

 

Кристин Солтън, на 27 години, имаше изключително тежки болезнени месечни цикли и не спираше да кърви и между тях. На рентген бе видяна голяма киста в стената на матката й. Освен това имаше постоянни болки в пикочния мехур. И двата проблема бяха свързани с често уриниране (до 90 пъти дневно). Ние установихме, че в матката й има чревен трематод, който бе вероятно причина и за кистата, а в цялото й тяло - Schistosoma haematobium (уринарен паразит). Поставихме я на противопарзитна програма и след една седмица болката в пикочния мехур изчезна. Кървенето обаче продължи, тъй като бе свързано с кистата. Шистозомите са много заразни. Могат да бъдат прихванати от седалката на тоалетната чиния и дори от домашния прах там, където има инфестиран човек. След три сед мици Кристън отново имаше шистозоми. Този път тя проведе зепинг и веднага получи облекчение. Освен това и пикочният й мехур, и матката й бяха пълни с пропилов алкохол, метал от зъбите, флуорид, кобалт, цирконий и фор-малдехид. Въпреки това, Кристин бе доволна, че е разбрала откъде идват проблемите й и си назначи час при зъболекар.

Коментари