Болка в ставите или артрит

Артритите се подразделят на два типа според клиничното си протичане - остеоартрит и ревматоиден артрит. При осте-оартрита шлаките, намиращи се в ставите са заселени с бактерии. При ревматоидния артрит бактериите идват от по-големи паразити-червейчета, обитващи ставите. Кръглите червеи закрепват яйцата си за тези мънички, пътуващи червейчета.

 

Анкилостоми, стронгили и камшичести червеи

 

Фиг. 16. Анкилостоми, стронгили и камшичести червеи

 

Най-често срещаните кръгли червеи са: Ascaris, Ankylos-toma, Strongyloides и Trichinella. Жизненият им цикъл ги кара да се придвижват към белите дробове, но при някои хора те пътуват из цялото тяло, включително в мозъка, мускулите и ставите. Аз считам, че токсини като живака, талия, кадмия, оловото и разтворителите снижават имунитета и дават възможност на ларвите да се заселят в тези органи и тъкани. Веднъж прокарани, тези пътища биват използвани и от други паразити. Разнообразни паразити, техните бактерии и вируси, както и замърсители се придвижват по тези пътища към съответните органи.

Коментари