Безсъние

Друго нарушение на съня е събуждането през нощта и неспособността да се заспи след това в продължение на часове, както и неспособността да се заспи въобще.

 

Аз считам, че това се дължи на високо ниво на амоняк в мозъка. Моето убеждение се основава на две наблюдения. Орнитинът, който е редуктор на амоняка, индуцира прекра-сен сън у хора с безсъние. Сънят се подобрява много и след унищожаване на паразити, произвеждащи амоняк. Обмяната на веществата у човека протича без производство на амоняк. Ние произвеждаме урея, която се излъчва през бъбреците заедно с водата под формата на урина. Когато сме опаразите-ни, нашият метаболизъм се натоварва с амоняк, произведен от паразитите. Ние трябва да го превърнем в урея, което става в черния дроб и бъбреците, за да се освободим от него. Но това не може да стане в мозъка! Мозъкът не притежава необходимия за това превръщане ензим орнитинкармбамилтранс-фераза. Мозъкът не е създаден за опаразитяване и инфектиране и затова няма никаква защита. Повечето от нашите паразити идват от животни, с които контактуваме. Ние не сме създадени да живеем съвместно с коне, крави, овце, прасета, маймуни, морски свинчета, котки, кучета и пилета, нито пък да контактуваме с още дузини животни в зоологическите градини. Това ние правим по свой избор и по свой избор се излагаме на риск.

 

Амонякът е силен дразнител на мозъка. Не случайно на припаднали хора дават да помиришат амониеви „ароматни соли", за да се свестят. Орнитинът реагира с амоняка, като го попива като гъба. Аргининът, друга аминокиселина, също влиза в реакция с амоняка, но няма сънотворен ефект. Така че причина за безсънието не е само неспособността да се понижи нивото на амоняка. Аргининът причинява повишаване на вниманието и затова трябва да се използва сутрин. За да окаже орнитинът вълшебното си действие, той трябва да се вземе 1/2 час преди лягане. И двете вещества са абсолютно безвредни, тъй като са естествени съставки на вашето тяло и на редица храни.

 

Започнете с две таблетки орнитин (от 500 мг) и продължете с четири на следващата вечер и шест на по-следващата. Изберете подходящата за вас доза. Между другото, планирайте унищожаване на паразитите си, с което ще приключите веднъж завинаги с безсънието.

 

Някои билки също помагат при безсъние. Известни с това си действие са валерианата и шлемникът. Не е известно на какво се дължи то. На едни действат, на други не. Опитайте. Ние всички имаме толкова различия в обмяната на веществата си, че резонно отговаряме по различен начин и на билките. Всъщност по-добре е, че механизмът на действието им е неизвестен. Лечението с билки предхожда цивилизацията и е по-добре да си остане независимо за домогванията на държавните агенции.

 

Триптофанът, друга аминокиселина, е около два пъти помощен от орнитина, но бе изтеглен от пазара преди около три години поради няколко смъртни случаи у хора, вземали го ежедневно. Тъй като триптофанът е използван в продължение на години без забележима токсичност. В тези случаи има нещо съмнително. Аз изследвах капсули триптофан и открих силно замърсяване с ПВХ, живак, рутений, стронций, празеодимий, алуминий и бензалконий. Не знам какво се е случило. Представям си, че смесителната камера се е счупила, скъпоценното й съдържание се е изсипало на пода, но са го събрали и са го използвали за производство на капсули. Представям си също, че камерата може би не е била измита добре.

 

Хората, пострадали след вземане на триптофан, са имали много висок брой еозинофили в кръвта, говорещ за наличие на паразити. А нали паразитите са на първо място като причина за безсънието! Дали при нещастните хора вземането на триптофан е било причина и резултат за фаталния изход? Това трагично събитие би трябвало да послужи до разкриване и признаване на възможностите за масивно замърсяване при промишленото производство на лекарства и за предприемане на мерки, за да не се случи това отново. Това не стана (поне не публично). Производственият процес на други страни не се контролира от щатските контролни институции и не се подчинява на законодателството на САЩ, въпреки че някои продукти минават на изследване преди да бъдат пуснати в продажба. Няма никаква гаранция, че някога няма да се повтори историята с триптофана. Наше право е да изискваме безопасност на лекарствата и добавките. Не е списъкът на съставките, който информира за безопасността на лекарството. Ще бъдем защитени само ако всяка серия е изследвана след пакетирането й. Наличието на замърсяване с нечистотии и токсини не може да бъде напълно избегнато, но потребителят може да направи информиран избор, ако знае, че има такова. Разкриването на такива неща, разбира се не е позволено в производствения бизнес. Не бе разрешено разкриването и на печалбата от кредитирането. Такива важни неща обаче не могат да бъдат оставени на механизмите на „саморегулиране". Потребителите трябва да настояват да знаят какво консумират.

 

Руби Адаир, на 14 години, имаше болки по цялото тяло, шум в ушите, хронична умора и проблеми със синусите. Не можеше да спи и от половин година не ходеше на училище. Открихме присъствие на чревни метили в стомаха й. За три седмици тя ги унищожи с помощта на противопаразитни билки и започна да спи нормално.

Коментари