Зъбобол

Преди болката да стане силна и мъчителна, унищожете бактериите в устната кухина, като включите и честотите на „зъбното гниене" и „зъбната плака" (Виж списъка на честотите). Веднага си назначете час при зъболекар. Не отлагайте това нито ден дори ако чрез неколкократен зе-пинг на бактериите успеете да изкарате нощта или почивните дни на седмицата. Зепингът не достига до средата на абсцеса и някои бактерии остават и продължават да се размножават.

 

Опитайте се да разберете проблема. Ако има зъби с канали на корени в близост до болката, извадете ги. Токсичните материали от каналите на корените излагат на опасност здравето на цялото ви тяло. Отстраняването им винаги помага и след екстрахирането им челюстта може да заздравее нормално. Тъй като болката се причинява от разрастващата се инфекция, която притиска челюстния нерв и тъй като всеки зъб има свързан с него орган (и), от особена важност е да се ликвидират всички инфекции.

 

Тези взаимоотношения все още не са напълно ясни. Наблюдението, че зъбите имат същата тъканна честота, както някои отдалечени от тях органи, хвърля малко светлина върху тази ситуация. Докато бъдат разбрани смисълът и функциите на тези честоти, ние можем само да предполагаме какви са, взаимоотношенията между зъбите и тези органи. Бактериите се възползват от общия резонанс и навлизат и в органите.

 

Пример за това са инфекциите на сърцето, причинявани от Staphylococcus aureus. Тези бактерии са чести причинители на сърдечни заболявания и особено тези на митралната клапа, както и на ритъмни нарушения. Те винаги идват от зъбите - налични или липсващи! След изваждане на мъдреците дупките в челюстта често не заздравяват. Попадналите в  тях от устната кухина стафилококи причиняват хронична инфекция. Затова, ако не се налага, мъдреците не трябва да се вадят.

 

Nocardia, друг често срещан в сърцето бактериален причинител, също може да дойде от зъбите. Той може да попадне и в мозъка, и в нервите. Хората, страдащи от болестта на Паркинсон, винаги имат голямо количество Nocardia. Проведете зепинг за унищожаване на тези бактерии и преди, и след посещението си при стоматолога. Запомнете, че убиването на бактериите не е панацея. Болката и увреждането на органите ще се върнат, ако не проведете необходимото лечение на зъбите и тяхното прочистване.

Коментари