Коефициент на запълване

Какво e коефициент на запълване?

Нека първо да поясним следните понятия:

Продължителност на импулса (tw): Това е времето от периода (T), за което сигналът има стойност, различна от нула.

Коефициент на запълване (Kp): Това е параметър, изразяващ отношението на продължителността на импулса (tw) и периодa му (T).  Или казано другояче това е момента от времето през който системата е в активно състояние.

графика коефициент на запълване

*На графиката е изобразен импулсен сигнал с коефициент на запълване 50% (такъв е и стандартният сигнал на NEOClark, а също и сигналът от „Зеперa"-а  на  д-р Хулда Кларк)

Коефициентът на запълване 75% е интересен за нас, заради съдържанието му на допълнителна енергия, което значи повече и различни резонансни честоти ( хармоници) в сравнение с 50%.

графика коефициент на запълване

*Графиката изобразява сравнение между сигнал с коефициент на запълване 50% и 75%

Известно е, че когато високата „част" от правоъгълният импулс е 50% от времето той произвежда основно нечетни хармоници. Ако  зададем коефициент на запълване 75% ще получим по-продължителен електрически импулс , а оттам повече и различни хармоници.

Следователно електрически импулс с коефициент на запълване 75% би проникнал по-дълбоко в тъканите и би имал по-голям периметър на действие.

>> А знаете ли какво представляват Хармониците?