Кратък списък с шорткътите използвани в програмата „FreqGen”

За Ваше удобство, по-долу сме изредили кратък списък с най-често използваните шорткъти във "FreqGen", за да се запознаете с пълната информация за програмата прочете readme.txt файла в инсталационната и директория: C:\Program Files\FreqGen, а ето го и списъкът:

"q" - приключване и затваряне на програмата

"p" – пауза (за продължение натиснете произволен клавиш)

 "s"  - преминаване към следващата честота в списъка

"Стрелка надоло" – същото като "s"

 "b" – връщане към предишна честота

"Стрелка нагоре" - същото като "b"

"n" - добавя към текущата честота  следните компенсации с продължителност 180 секунди всяка:

-3, -2, -1, 1, 2, 3.

"N" - добавя към текущата честота  следните компенсации с продължителност 180 секунди всяка:

-3, -2, -1.5, -1, -0.75, -0.5, -0.25, -0.10, -0.05, 0,05, 0,10, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1.5, 2, 3

 "+" - добавя към честотния списък  текущата честота +1 Hz с продължителност  180 секунди                 

"-" - добавя към честотния списък, текущата честота  -1 Hz с продължителност  180 секунди           

*Възможността за плаваща корекция в честотите е добавена, тъй като според информация намираща се в "Ръководство за потребителите на Райф генератори", при всяка чиста култура микроорганизми, винаги има мутанти (обикновено около 20%), които не попадат в резонанс директно с третиращата ги честота, а с около 1-2 херца разлика.