Защо не ми свети зелената лампичка, когато включа уреда НЕОРайф?

Причините да не ви светне зелената лампичка може да са няколко:

1. Уверете се, че сте инсталирали правилно програмата, усилили сте звука на компютъра до край и сте затворили всякакви други приложения. Ако стартирате заболяване от списъка на програмата без да е включен уредът към компютъра, би трябвало да чувате неприятен звук от честотите които програмата излъчва. В момента в който кабела на уреда се включи към компютъра този звук ще изчезне.

2. Уверете се, че сте включили кабела със стереожака в правилната букса на компютъра. Ако сте със стационарен компютър и имате включени колонки, изключете ги от компютъра и на тяхно място включете кабела на НЕОРайф. Ако сте с лаптоп, включете кабела със стереожака в буксата отбелязана със слушалки (обикновено е оцветена в зелено).

3. Уверете се че сте вкарали стереожака докрай, както в уреда, така и в компютъра. Особено внимание обърнете на основата на стереожака (пръстеновидната метална част), тя представлява масата и ако жака не е вкаран докрай и основата му не опира в женската стерео букса на уреда, зелената лампичка няма да светне и сигнала няма да е коректно предаден.

4. Веднъж като вкарате правилно стереожака и е опрял плътно в металния пръстен на женската стерео букса, повече не местете кабела, за да не се загуби контакта.

5. Не клатете стереожака когато е влезнал в буксата. Също така не го изкарвайте до половина, за да ви светне зелената лампичка, това не е правилното му включване и сигнала няма да е правилен. Жакът трябва да е плъно влезнал до край.

6. Не допирайте двете медни дръжки докато уреда е включен, от това също може да прекъсне сигнала и да ви угасне зелената лампичка.

7. Самият зелен диод свети доста по-бледо от червения и се забелязва по-трудно.  Това няма никаква връзка със сигнала, просто зелените диоди, които ползваме не са толкова ярки. Тяхната функция е само да индикират дали има или няма сигнал на изхода на уреда.  

8. Уверете се, че звуковата карта на компютъра ви е в изправност, ако тя е повредена, няма как да се подаде сигнал към уреда. Ако звуковата карта не работи, компютърът ви няма да е способен да генерира каквито и да било звуци. Ако имате възможност пробвайте уреда на друг компютър.