Нов доклад: Много ваксини — висока детска смъртност

При ново проучване, резултатите от което бяха публикувани в Human and Experimental Toxicology — рецензирано списание, беше направен изводът, че държавите с по-висока (по-честа) детска смъртност са тези, при които е задължително на бебетата да бъдат поставяни повече ваксини. Например бебетата в Съединените щати получават по 26 ваксини — това е най-много в света — като на всеки 1000 бебета умират над шест. От друга страна, Швеция и Япония поставят 12 ваксини на бебетата, най-малко, като там детската смъртност е под три на 1000 живородени.

ваксинирано бебе

Авторите на изследването — Нийл З. Милър и д-р Гари Голдман — са направили преглед на литературата за имунизационните практики в Съединените щати и 33 от държавите с по-ниска детска смъртност. След това са направили статистики за общия брой на ваксините, поставяни на деца под еднагодишна възраст във всяка страна. За всички 34 държави са направени таблици, при които се съпоставят данните за детската смъртност и задължителните дози ваксини.

При съпоставянето на тези данни е открита връзка, отчитана в огромното болшинство от държавите. А именно, че когато броят на поставяните ваксини е висок, се отчита и висока детска смъртност.

Синдрома на внезапната детска смърт (СВДС):

Има известни доказателства, че една част от бебета могат да бъдат по-податливи на СВДС скоро след като са били ваксинирани. Например установено е, че неваксинираните бебета умират от СВДС най-често през есента или зимата, докато ваксинираните бебета умират най-често на втория или четвъртия месец, възрастта в която се инжектират първите дози "DPT"...

...прочетете целият материал на английски тук: Natural News

Коментари