Замърсяване с разтворители

Водата е полезен разтворител, даващ живот. Повечето други разтворители разтварят мазнините и са животозастрашаващи, защото мазнините образуват мембраните около всички телесни клетки и особено около нервните клетки.

 

Най-вредният разтворител е бензолът. Той се натрупва в тимуса, разрушава имунната система и предизвиква СПИН. Следващият по вредност е пропиловият алкохол. Той отива в черния дроб и предизвиква рак в някой отдалечен орган. Други виновници за различви заболявания са ксилолът, толуолът, дървесният спирт, метиловият хлорид и трихлоретанът. Ще дискутирам по-късно всеки от тях заедно със състоянията, които предизвикват.

Коментари