Дегенерация на макулата

Долорес Болапрагада, около 50 годишна, бе преживяла отравяне с мораво рогче в миналото с изпадане в кома за няколко седмици. Моравото рогче, гъбичка по житните растения е силна отрова за черния дроб. Негови производни се използват за лечение на мигрената. Тя бе превишила дозата. Черният й дроб не се бе възстановил напълно. Той вече не можеше да обезврежда попадналите в организма й разтворители и те бяха се натрупали в ретината й. В ретината й имаше пропилов алкохол, бензол, тетрахлорвъглерод, ацетон, бутилнитрит, стирен, бензин, дървесен спирт, парадихлорбензол (топчета срещу молци), пентан, метилхлорид и декан. Долорес престана да консумира зърнени закуски. Имаше да променя много навици и храни, но тя бе пълна с решимост да възстанови зрението си и го направи.

Коментари