Mиастения гравис

Миастения гравис вероятно се причинява от метили. При това заболяване ацетилхолиновите рецептори се увреждат от химически вещества, причиняващи алергични реакции. Това прави тяхната работа неефективна. Увреждането е най-забележимо на клепачите, които са спуснати поради липса на сили да бъдат повдигнати. Възможно е тези химически вещества да се излъчват от паразитите.

 

Често в заболяването е въвлечен и тимусът, който е изключително чувствителен към бензол. При толкова голямо замърсяване на храните с бензол (замърсяването причинено от бензина е незначително в сравнение с това от бензола), вероятността да бъде намерен бензол в тимуса е голяма. Претърсете тимуса и мускулите за паразити, бактерии и зъбни метали, както и често приеманата храна за токсини. Унищожавайте нашествениците два пъти седмично чрез NEOClark или провеждайте противопаразитна програма, докато опасността от завръщане на болестта изчезне напълно (1-2 години).

 

Прочистете зъбите и средата в дома си и оправете храненето си. Не отглеждайте у дома си каквото и да е животно, защото всеки нов паразит, колкото и малък да е, ще намери нишата, оставена след унищожаване на метилите и ще ви донесе заболяване, подобно на миастенията. За да се предпази човека, излекуван от миастения гравис, от ново инфектиране, цялото семейство трябва да бъде свободно от паразити. Така че този въпрос трябва да се обсъди и реши в семейсвтото. Не губете време. Метилите не губят нито минутка. Щом се вмъкнат в организма, те започват веднага да се хранят и размножават.

 

На Кармен Опсен, 37 годишна, й бе казано от специалист, че иастенията й е настъпила след раждане, тъй като не е имала сили да кърми детето си. Нашето изследване показа стадии на панкреатичен метил в цялото й тяло. Цялостният й лечебен план включваше противопаразитна програма, прочистване на бъбреците, отстраняване на токсините, унищожаване на бактериите и чернодробно прочистване. Само след един месец, далеч преди края на лечебния план, тя се почувства по-добре и имаше дни, когато се чувстваше енергична. Все още, обаче, в организма й се откриваше разтворителят метиленхлорид от пиенето на „чист" портокалов сок. Имаше също празеодимий от консумиране на опакована в станиолено фолио храна и тулий от витамин С. Тялото й бе пълно с токсини от изгорели автомобилни газове, никел от стоматологични сплави в устната й кухина, хафний от лака й за нокти и цирконий от дезодоранта й. Тя искаше да се отърве от всичко това и никога да не й се налага да се връща при нас.

Коментари